Згідно зі статтею, опублікованою 25 липня 2016 року в Lancet Global Health, з 14 млн. нових випадків раку в 2012 році, 15,4% були пов'язані з канцерогенними інфекціями. Дві третини випадків інфекцій-асоційованих ракових захворювань мали місце в менш розвинених країнах, в яких інфекцій-асоційованими є майже кожен четвертий випадок захворюваності на рак.

Найбільш поширеними інфекційними агентами є Helicobacter Pylori, вірус папіломи людини (HPV), вірус гепатиту В (HBV), вірус гепатиту С (HCV) і вірус Епштейна-Барр (EBV).  

Внесок канцерогенних інфекцій в зростання показників ракової захворюваності періодично оцінюється на рівні світових масштабів досліджень. Дані про зв'язок між інфекцією і раковими захворюваннями були всебічно розглянуті робочою групою експертів Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC) в 2009 році. На основі оглядів експертів були опубліковані оцінки такої кореляції за 2008 рік.

З тих пір нові оцінки захворюваності раком стали доступні з даних звітів GLOBOCAN за 2012 рік та з звітів нових епідеміологічних досліджень. Наприклад, отримані точні дані про причетність HPV до розвитку раку голови і шиї та Helicobacter Pylori до виникнення раку шлунка, зокрема раку шлунка кардії. В останньому звіті дослідники IARC, синтезуючи наявні дані, представили оновлену картину раку і взаємозв'язок виникнення та розвитку ракових захворювань з інфекцією в усьому світі. Представлені дані демонструють прогрес у порівнянні з попередньою доповіддю і дають більш детальну інформацію аналізу країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Інфекційні процеси, асоційовані з деякими вірусами, бактеріями і паразитами, є сильними факторами ризику для певних видів раку. 11 інфекційних агентів були класифіковані як чітко детерміновані канцерогенні агенти:  Helicobacter Pylori, HBV, HCV, типу ВІЛ 1, HPV (типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, і 59-всеміроноізвестний підтип з високим ризиком), EBV, human herpesvirus type (вірус герпесу людини) 8 (HHV-8, також відомий як саркома Капоші герпевірус), human T-cell lymphotropic virus type 1  (HTLV-1), Opisthorchis viverrini, Clonorchis Сіненсіс, і Schistosoma haematobium.

Серед цих агентів, ВІЛ є унікальним в плані перерахованих вище ризиків, тому що було показано збільшення ризику розвитку раку тільки в поєднанні з іншими канцерогенними інфекційними агентами.
Тому, на думку IARC -дослідників, 10 основних  інфекційних агентів і пов'язані з ними типи рака (виключаючи віл-інфекцію) наступні:
Helicobacter Pylori - рак некардіального відділу шлунка, рак кардіального відділу шлунка, шлункова неходжкінська лімфома
HBV - рак печінки
HCV - рак печінки, неходжкінська лімфома
HPV - рак шийки матки, рак статевого члену, анальна карцинома, карцинома вульви, вагінальний рак, рак ротоглотки, в тому числі мигдалин і основи язику, рак порожнини рота, рак гортані
EBV - лімфома Ходжкіна, лімфома Беркітта, карцинома носоглотки
HHV -8 - саркома Капоші
HTLV-1-Т-клітинна лейкемія і лімфома дорослих
Opisthorchis viverrini і Clonorchis Сіненсіс - рак жовчних протоків
Schistosoma haematobium - рак сечового міхура.

У 2012 році близько однієї шостої випадків раку в усьому світі були пов'язані з інфекційними агентами. Дві третини інфекцій, асоційованих з раковими захворюваннями, мали місце в менш розвинених країнах. Основні інфекційні агенти, що сприяють виникненню онкопатології - хелікобактер пілорі, ВПЛ, HBV і HCV, які в сукупності склали 92% від усіх інфекцій, що пов'язуються з прогресуванням раку в усьому світі.

Поширеність вірусзалежних ракових захворювань варіює залежно від країни та її рівня розвитку (з менш ніж 5% в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та деяких країнах Західної і Північної Європи до більш ніж на 50% в деяких країнах Африки, розташованих на південь від Сахари).

Автори підкреслюють, що є великий потенціал зменшення числа ракових захворювань, викликаних інфекціями. Соціально-економічний розвиток пов'язано зі зменшенням інфекцій-асоційованих онкозахворювань. Однак, щоб знизити частоту таких видів раку, для всього населення менш економічно розвинених країн повинні бути доступні програми вакцинації та трафаретна схема лікування особливо небезпечних в цьому плані інфекцій.

http://www.esmo.org/

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных