Генетична модифікація і специфічність Т-лімфоцитів (ТЛ) з так званими химерними рецепторами антигену (CARs) дозволяють різним субпопуляціям TL функціонально розпізнавати певні пухлинні клітини.
Впровадження ко-стимулюючих молекул або цитокінів в TL дозволяє їм після модифікації швидко розпізнавати і знищувати пухлинні клітини.
CARs генерують злиття антигензв'язуючих моноклональних антитіл або інших лігандів з певними біологічними рецепторами (як правило, імуноглобулінами) до трансмембраних і внутрішньоклітинних специфічних ділянок. У недавньому дослідженні була доведена їх клінічна ефективність у хворих, які отримували терапію CD19-спрямованими аутогенними TL.
Це дозволяє припустити, що модифікація Т-клітин з CARs може стати інноваційним підходом в розробці безпечної та ефективної терапії раку. У дослідженні коротко розглядаються також попередні дослідження, стратегії поліпшення терапевтичного потенціалу та його безпеки, обговорюються проблеми і майбутні перспективи CARs Т-лімфоцитів в терапії раку.

За матеріалами Journal of the National Cancer Institute, серпень 2016

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных