Встановлено, що гіпонатріємія пов'язана з післяопераційними ускладненнями при раку яєчників, маткових труб і первинному перитонеальному раку.


Національною програмою поліпшення якості хірургічної допомоги Американської колегії хірургів (ACS NSQIP) проведено ретроспективне популяційне дослідження з використанням бази даних результатів лікування 4009 пацієнток з післяопераційним діагнозом рак яєчників, маткових труб і первинний перитонеальний рак, які зазнали циторедуктивної операції за період 2005-2013 рр.
Виявлено, що гіпоальбумінемія, гіпонатріємія, тромбоцитоз і високий рівень креатиніну сироватки частіше зустрічалися у жінок у віці старше 65 років.
Виявлено статистично значуще підвищення ризику післяопераційних ускладнень у хворих з гіпонатріємією і гіпоальбумінемією у віці старше 65 років (у віковій групі 66-76 років: відношення шансів ризиків (ВШР) = 5,33; у віковій групі пацієнток 76 років і старше: ВШР = 4,27).
Після використання коефіцієнта поправки з урахуванням впливу спотворюючих факторів, виявлено значущий взаємозв'язок передопераційної гіпонатріємії з підвищеним ризиком:
- перебування в стаціонарі більше 14 днів (скориговане ВШР [СВШР] = 1,69; 95% ДІ 1,11–2,57),
- інфаркту міокарда (СВШР = 6,31; 95% Д = 1,18–33,57),
- 30-денною післяопераційною смертністю (СВШР = 2,37; 95% ДІ = 1,13–4,98),
- частотою будь-якого післяопераційного ускладнення (СВШР = 1,48; 95% ДІ = 1,05–2,07).
Автори дослідження повідомляють, що на сьогоднішній день відсутні сучасні знання про обгрунтування біологічного взаємозв'язку між гіпонатріємією і післяопераційними ускладненнями.
База даних ACS NSQIP включає тільки передопераційні рівні натрію в сироватці крові.
Таким чином, виявлення фактора гіпонатріємії поряд з іншими факторами може використовуватися для прогнозування періопераціонного ризику у хворих з раком яєчників, маткових труб і первинному перитонеальному раку.
За матеріалами ACS NSQIP September, 2016

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных