(Заключні результати дослідження TURANDOT)
Відповідно до заключних результатів дослідження III фази TURANDOT, загальна виживаність (ЗВ) хворих з HER2-негативним метастазуючим раком молочної залози, що отримували бевацизумаб / капецитабін, не була значно нижчою ніж у пацієнток, які перебували на терапії бевацизумаб / паклітакселом. Результати дослідження були опубліковані в The Lancet Oncology. Опубліковані раніше попередні результати показували, що виживаність без прогресування була значно вище в групі хворих, які отримували бевацизумаб / паклітаксел; значної різниці в ЗВ не було. Те, що ЗВ хворих в групі обох групах э порівнянною, підтверджено не було.


У дослідженні, проведеному в 51 клінічному центрі по всьому світу, взяли участь хворі з місцево рецидивуючим або метастатичним раком молочної залози. Всі хворі були рандомізовані на 2 групи, одна з яких, в якості терапії отримувала бевацизумаб (10 мг / кг в 1 і 15 дні) + паклітаксел (90 мг / м2 в 1,8 і 15 дні), кожні 4 тижні, а інша - бевацизумаб (15 мг / кг в 1 день) + капецитабін (1000 мг / м2 х 2 р / д 1-14 дні), кожні 3 тижні. При рандомізації були взяті до уваги рецепторний статус захворювання та наявність менопаузи.
Метою дослідження було показати, що ЗВ хворих, які отримували бевацизумаб / капецитабін, не гірша від ЗВ жінок, які перебували на терапії бевацизумабом / паклітакселом.
В цілому в дослідженні взяли участь 531 пацієнтки – 266 з них увійшли в групу бевацизумаба / паклітакселу та 265 – відповідно в групу бевацтзумаба / капецитабіну.
За заключними результатами даного дослідження медіана ЗВ в групі пацієнток, які отримували бевацизумаб / паклітаксел, становила 30,2 міс., в той час як в групі жінок, які отримували бевацизумаб / капецитабін - 26,1 міс. (ОР 1,02; p = 0,061). Медіана виживаності без прогресування склала 10,9 і 8,1 міс. відповідно (ОР 1,32; p = 0,0066).
Серед побічних явищ ≥3 ступеня найчастіше зустрічалися нейтропенія (19% і 2%, відповідно), долонно-підошовний синдром (<1% і 16%, відповідно), периферична нейропатія (14% і <1%, відповідно), лейкопенія ( 7% і <1%, відповідно) і артеріальна гіпертензія (4% і 6%, відповідно). Суттєві небажані наслідки були виявлені у 23% і 25% хворих, відповідно. У 2 учасниць, які отримували бевацизумаб / паклітаксел, був зареєстрований результат з летальним випадком, який пов'язують з лікуванням.
За результатами дослідження вчені прийшли до висновку, що бевацизумаб з капецитабіном може бути комбінацією першої лінії терапії пацієнтів з HER2-негативним місцево рецидивуючим або метастатичним раком молочної залози.
За даними ASCO.

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных