Американське Товариство Клінічної Онкології (ASCO) спільно з Товариством Гінекологічної Онкології (SGO) нещодавно випустила документ з викладенням позиції щодо використання НАХТ при поширеному раку яєчників, який було опубліковано в Journal of Clinical Oncology і Gynecologic Oncology.Згідно з цим документом, НАХТ є кращим варіантом лікування для жінок з раком яєчників, якщо малоймовірно, що первинна циторедуктивна хірургія може зменшити пухлину <1 див.

І навпаки, для жінок, яких існує висока ймовірність досягнення циторедукції <1 см, з ознаками відсутності серйозних порушень загального фізичного здоров'я, рекомендується НАХТ.

Спільна позиція розробників рекомендацій вказує на те, що НАХТ є гідною альтернативою хірургічного втручання для жінок з потенційно резектабельним захворюванням, і така хіміотерапія не поступається хірургічним методам лікування в плані відсутності рецидивів і загальної виживаності у цій групі пацієнтів.

До початку НАХТ, необхідно отримати результати біопсії, щоб підтвердити наявність раку яєчників, маткових труб або первинного перитонеального раку. У виняткових випадках, коли біопсія неможлива, цитологічний аналіз плюс наявність сироваткового СА-125 (показник карціноембріонального антигену >25) є достатнім підтвердженням для постановки діагнозу і виключення інших можливих діагнозів.

Група розробників документа рекомендувала поєднання платинових похідних з таксанами в якості пріоритетного режиму для НАХТ, але допускає і інші варіанти, в залежності від індивідуальних факторів у пацієнта.
Інтервальну циторедукцію слід виконувати після чотирьох циклів НАХТ у жінок для досягнення стабілізації захворювання та об'єктивної відповіді.

Gynecologic Oncology
Source Reference: Wright AA, et al "Neoadjuvant chemotherapy for newly diagnosed advanced ovarian cancer: Society of Gynecologic and American Society of Clinical Oncology Practice Guideline" Gynecologic Oncol 2016; DOI: 10.1016/j.ygyno.2016.05.022.

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных