Наявність пухлинних клітин в кістковому мозку є несприятливою прогностичною ознакою. Стандартна ад'ювантна хіміотерапія у пацієнток з пухлинними клітинами в кістковому мозку дозволяє досягти їх ерадикації в 31,86% випадків.

Трирічна безрецидивна виживаність пацієнток з початково ураженим кістковим мозком, у яких досягнута його санація, практично така ж, як і у пацієнток з початково ураженим кістковим мозком - 88,7% і 81,6% відповідно (р = 0,29).

Дослідження, проведено групою вчених Республіканського науково-практичного центру онкології та медичної радіології імені М.М. Александрова (Білорусь), які поставили за мету забезпечити підвищення ефективності ад'ювантної хіміотерапії у пацієнток з резектабельним раком молочної залози проміжної і високоюї груп ризику.

Проведено лікування і проаналізовані його результати у 290 пацієнток. До початку ад'ювантного лікування і в ході його визначали наявність ракових клітин в кістковому мозку шляхом оцінки рівнів експресії генів цитокератину 19 і маммоглобіна методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. Після радикального хірургічного лікування проводили 4 курси стандартної поліхіміотерапії за однією із схем: AC, CAF, EC або CEF. Якщо після 4 курсів стандартної поліхіміотерапії пухлинні клітини в кістковому мозку продовжували визначатися, проводили додатково 4 курси хіміотерапії таксанами. Медіана спостереження за пацієнтками склала 24,4 міс. Отримані результати свідчать, що серед операбельних пацієнток, які страждають на рак молочної залози і відносяться до проміжної і високої груп ризику, пухлинні клітини в кістковому мозку визначаються в 31,4% випадків. Загальна виживаність пацієнток з неураженим кістковим мозком склала 96,4% (92,9-98,6 ДІ 95%), в той час як аналогічна виживаність пацієнток з ураженим кістковим мозком - 79,7% (70,6-87,8 ДІ 95%) (Р = 0,006). Трирічна безрецидивна виживаність пацієнток з неураженим кістковим мозком статистично значо вище, ніж в групі пацієнток з мікрометастазами в кістковому мозку 88,7% (83,7-92,9 ДІ 95%), в порівнянні з 69,3% (58,7-78,5 ДІ 95%) р <0,001.

За матеріалами Євразійського Онкологічного Журналу, 2016.-Т4.-№2

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных