Carlos Aguado de la Rosa and Javier Puente-Vázquez Thoracic, Urological & Melanoma Cancer Unit, Medical Oncology Department, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, Spain

Cancer Chemotherapy Reviews 2016, Volume 11, Number 2

В останні роки лікування метастатичної меланоми переживає безперервну революцію. Імунотерапія представляє стратегію лікування, спрямовану на корекцію різних ланок імунної системи, стимулюючу виражену імунну відповідь для досягнення ефективного антиканцерогенного ефекту. Різні імунні бар'єри, їх відповідні клініко-патологічні аспекти і протипухлинна активність були досліджені в фокусі розвитку різних пухлин (таких як меланома і рак передміхурової залози, рак нирок і легенів, карцинома яєчників).

Імунний бар'єр - блокада anti-CTLA-4 і anti-PD-1 / PD-L1, є одним з головних діючих патогенетичних ланок процесів. Монотерапія препаратами, що впливають саме на цю ланку

патогенетичного ланцюга, показало поліпшення перебігу хвороби і виживаності в порівнянні зі звичайною терапією.

Останнім часом комбінована терапія з використанням блокаторів рецепторів імунної відповіді, по всій видимості, стає стандартом терапії в зв'язку з вираженим клінічним ефектом і відсутністю прогресування процесу, покращенням показника виживаності порівняно з монотерапією. Досить високі показники токсичності, що спостерігаються при використанні комбінованої терапії, обумовлюють необхідність розвитку прогностичних біомаркерів для підбору індивідуального лікування для кожного пацієнта. Крім того, конкретне знання мікросередовища пухлини і механізмів імунної відповіді необхідно для розробки і розвитку нових, більш ефективних комбінацій лікарських препаратів.

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных