Оксаліплатин і інфузійний фторурацил / лейковорин або капецитабін є базовими препаратами вибору в схемах ад'ювантної терапії і паліативного лікування колоректального раку.

При виникненні ознак оксаліплатин-індукованої нейротоксичності може знадобитися зниження дози хіміотерапії або її припинення. Поширеність оксаліплатин-індукованої нейротоксичності варіює від 12% до 18%. Було зроблено кілька спроб запобігання або лікування оксаліплатин-індукованої нейротоксичності, але і на сьогодні питання терапії даного патологічного процесу, обумовленого застосуванням оксаліплатину, залишаються відкритими.
Мета дослідження: оцінити ефективність парентерального введення глютаміну дипептиду (N2-L-аланіл-L-глютамін дипептид, 20 г / 100 мл, IV) для запобігання оксаліплатин - індукованої нейротоксичності.
Пацієнти і методи: Було проведене пілотне дослідження (обмежене або вибіркове дослідження з метою вивчити можливість проведення більш широкого дослідження). 120 пацієнтів з метастатичним колоректальним раком (mCRC) увійшли в цей проект. 60 пацієнтів рандомізовані на отримання глютамину дипептиду (20 г) в 1-2 дні терапії FOLFOX-4, і такі цикли введення повторювалися кожні 15 днів (в якості терапії першої лінії у схемі лікування метастатичного колоректального раку), і 60 пацієнтів, яким був призначений тільки FOLFOX-4 (контрольна група). Симптоми і ознаки нейротоксичності були оцінені перед кожним циклом.
Результати: У пацієнтів, які отримують глютамін дипептид, кількість і ступінь вираженості неврологічних симптомів були значно менше, ніж у контрольної групи. Низький відсоток периферичної нейропатії 1-2 класу спостерігалося в групі глютаміну дипептиду після двох циклів (8,3% проти 20%, р = 0,04) і 4-х циклів (13,3% проти 26,7%, р = 0,02). Значно нижчий рівень нейропатії 3-4 ступеня був відзначений у групі дипептиду глутаміну після чотирьох і шести циклів (6,7% проти 15%, p = 0,02 і 13,3% порівняно з 33,3%. P = 0,04, відповідно). Необхідність зниження дози оксаліплатину була значно нижчою у групі, яка одержує глутамін дипептид (Dipeptiven) (10% проти 26,7%; P = 0,02), і не було ніяких істотних відмінностей між двома групами у відповідь на хіміотерапію у пацієнтів з метастатичним колоректальним раком в обох групах (48,3% проти 50 %).
Висновок: Результати дослідження дозволили зробити висновок, що дипептид глутаміну значно знижує частоту і тяжкість оксаліплатин-індукованої нейротоксичності у пацієнтів з метастатичним колоректальним раком без будь-яких супутніх побічних ефектів.

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных