Довідкова інформація: З метою поліпшення прогнозу клінічного перебігу раку легень (LC) у даної категорії пацієнтів можливе використання підшкірно імплантованих центральних венозних пристроїв доступу до судинного русла (CV-порти) для продовження хіміотерапії (CC) або паліативного лікування (PC). В даному дослідженні вивчено клінічний перебіг захворювання у пацієнтів з LC з підшкірно імплантованими CV-портами з моменту початку отримання хіміотерапії до її кінцевої точки.

Матеріали і методи: Ретроспективно розглянуто клінічні дані та історії хвороби пацієнтів з LC з імплантованими підшкірно CV-портами в період з червня 2008 року по листопад 2013 року з використанням клінічних записів і бази даних.

Результати: З 132 LC хворих з імплантованими підшкірно CV-портами, 79 (59,8%) мали CV-порти для хіміотерапії (CC група) і 53 (40,2%) мали CV-порти для  паліативного лікування (група лікування РС). Після імплантації CV-порту, LC пацієнти в групі CC отримали медіану двох режимів з медіаною із 6 циклів. Середня тривалість життя пацієнтів в CC і PC групах була  457  і 44 днів відповідно. У групі CC медіана виживаності пацієнтів з дрібноклітинним і недрібноклітинний раком легень була 342 (95%, довірчий інтервал 235 - 627) і 563 (95%, довірчий інтервал 368 - 728) днів відповідно. У дев'яти пацієнтів (6,8%) CV-порти були видалені через виникнення ускладнень. Сорок (30,3%) з 132 зареєстрованих пацієнтів були направлені для отримання паліативної терапії вдома. Рівень смертності в домашніх умовах, що спостерігався серед цих 40 пацієнтів, склав 30,0% (N = 12).

Висновок: CV-порти здатні покращити якість надання онкологічної допомоги пацієнтам з раком легень.

Tomonori Hirashima, Teppei Tsumori, Kenichi Sakai, Makoto Fujishima,

Yukie Yamakawa, Noriko Ryouta, Masumi Sandoh, Takayuki Shiroyama,

Motohiro Tamiya, Naoko Morishita, Hidekazu Suzuki, Norio Okamoto,

Sho Goya, Hironori Shigeoka

Departments of Thoracic Malignancy Osaka Prefectural Medical Center for Respiratory and

Allergic Diseases, Osaka, Japan

Departments of Palliative Medicine Osaka Prefectural Medical Center for Respiratory and

Allergic Diseases, Osaka, Japan

Tsumori Clinic, Osaka, Japan

Departments of Gastroenterological and Breast Surgery Osaka Prefectural Medical Center

for Respiratory and Allergic Diseases, Osaka, Japan

Departments of Nursing Osaka Prefectural Medical Center for Respiratory and Allergic Diseases, Osaka, Japan

Journal of Cancer Therapy, 2016, 7, 519-529

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных