Вихідні дані: Захворюваність на колоректальний рак (CRC) займає третє місце серед усіх найбільш поширених форм, і третє місце за показниками смертності у всьому світі. Додавання оксаліплатину до фтороурацилу (FOLFOX) або капецитабіну (CAPOX) стало основним компонентом хіміотерапевтичних режимів в ад'ювантному лікуванні раку CRC. Ген постреплікаційної репарації ДНК (ERCC1): кодує фермент, який необхідний для ефективного процесу відновлення пошкоджень ДНК, викликаних застосуванням препаратів платинових з'єднань, включаючи оксалиплатин.

Мета: Це дослідження було спрямоване на вивчення ролі ERCC1 як прогностичного маркера у хворих на колоректальний рак, які отримують хіміотерапію препаратами на основі оксаліплатину і хіміопроменеву терапію.

Пацієнти і методи: 100 пацієнтів З III стадією CRC, у яких були проведені імуногістохімічні (IHC) аналізи експресії білка ERCC1. Всі пацієнти отримували хіміотерапію на основі оксаліплатину.

Результати: Аналіз даних показав, що висока експресія ERCC1 була в значній мірі достовірно пов'язана з відсутністю своєчасного початку терапії або з недостатньою ефективністю раннього етапу лікування у пацієнта зі стадією III CRC і низькими показниками виживаності у цієї групи пацієнтів.

Висновок: ВИСОКА експресія ERCC1 - незалежний прогностичний фактор раннього припинення лікування (р <0,018) і пов'язаний зі зниженням показника виживаності (Р = 0,004).

Adel Gabr1, T. M. Elsaba, Khalid Razek, Shaima Tamam, Haisam Atta

Department of Medical Oncology, South Egypt Cancer Institute, Assuit University, Assiut, Egypt

Department of Pathology, South Egypt Cancer Institute, Assuit University, Assiut, Egypt

Department of Surgical Oncology, South Egypt Cancer Institute, Assuit University, Assiut, Egypt

Department of Radiotherapy, South Egypt Cancer Institute, Assuit University, Assiut, Egypt

Department of Diagnostic Radiology, South Egypt Cancer Institute, Assuit University, Assiut, Egypt

Journal of Cancer Therapy, 2016, 7, 622-634

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных