Роль середнього медичного персоналу у повідомленні невтішних звісток

Betty R. Ferrell, PhD, RN
Director; Professor, City of Hope National Medical Center, Duarte, California
Повідомлення поганих новин в паліативній терапії
У сфері охорони здоров'я все більше уваги приділяється недостачі медичних кадрів. Особливо це стосується паліативної медицини. Успіхи цієї сфери призвели до того, що за відносно невеликий проміжок часу приблизно 90% лікарень мають у своєму складі бригади паліативної допомоги. Однак, незважаючи на підвищений інтерес до цього розділу медицини, наразі відчувається суттєва нестача спеціалістів даної області.
На щастя, розширення кваліфікаційної підготовки середнього медичного персоналу (СМП) зіграло велику роль у паліативній терапії. СМП займає ключову позицію у бригаді паліативної допомоги, як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Таким чином, СМП все більше залучається у процес комунікації з пацієнтами та їх родинами, що включає у себе повідомлення невтішних звісток.
Недавнє дослідження [1] проаналізувало ефект використання середнім медичним персоналом стандартного протоколу, відомого як НОЗІЕС, при спілкуванні з пацієнтами онкологічних відділень. НОЗІЕС – це шестиступеневий алгоритм, який включає:
• Н – налаштування
• О – оцінка готовності пацієнта сприйняти інформацію
• З – отримання запрошення пацієнта
• І – надання повної та докладної інформації
• Е – емпатичне сприйняття емоцій пацієнта
• С – дотримання стратегії [2]
СМП, який пройшов спеціальне навчання по використанню НОЗІЕС-алгоритму, був опитаний через 30 днів після застосування його в медичній практиці. Опитувальні схвально висловились щодо застосування цієї стратегії та виявили бажання використовувати її і надалі. Також був виявлений інтерес щодо продовження навчання по розвитку комунікативних навичок. Автори дослідження прийшли до висновку, що, під час повідомлення невтішних новин, застосування НОЗІЕС-алгоритму в практиці СМП онкологічних установ позитивно впливає як на пацієнтів, так і на медичних працівників.
Viewpoint
Проблема повідомлення невтішних новин пацієнтам, які стикнулися із серйозним захворюванням – це одне із найпоширеніших питань, що розглядаються в літературі по паліативній терапії, більшість з якої сфокусована на ролі лікаря під час повідомлення невтішних новин. У даній статті представлений новий погляд на вирішення даної проблеми за допомогою застосування стандартного алгоритму.
Численні дослідження були направлені на оцінку комунікативних навичок лікарів і на визначення відсутності такої у медсестер [3-5]. Одним із найцікавіших аспектів даної статті є використання автором концептуальної моделі для спілкування з пацієнтами Національного Інституту раку США [6]. Дана концепція дозволяє зменшити страждання пацієнта, тому що об’єднує всі елементи результативного спілкування, шість основних аспектів якого: зміцнення відносин, обмін інформацією, відповідь на емоції, управління невизначеністю, приймання рішень і надання пацієнту можливості самоорганізації.
Це актуальна стаття, яка наголошує на зростаючу роль СМП в паліативній терапії. Наразі існує все більше можливостей для забезпечення паліативної допомоги, в той час як люди похилого віку та хронічні хворі мають в ній особливу потребу.
1. Corey VR, Gwyn PG. Experiences of nurse practitioners in communicating bad news to cancer patients. J Adv Pract Oncol. 2016;7:488-494.
2. Baile W, Buckman R, Lenzi R, Glober G, Beale EA, Kudelka AP. SPIKES—a six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist. 2000;5:302-311.
3. Banerjee SC, Manna R, Coyle N, et al. Oncology nurses' communication challenges with patients and families: a qualitative study. Nurs Educ Pract. 2016;16:193-201.
4. Barth J, Lannen P. Efficacy of communication skills training courses in oncology: a systematic review and meta-analysis. Ann Oncol. 2011;22:1030-1040.
5. Thorne S, Oliffe JL, Stajduhar KI, Oglov V, Kim-Sing C, Hislop TG. Poor communication in cancer care: patient perspectives on what it is and what to do about it. Cancer Nurs. 2013;36:445-453.
6. Epstein RM, Street RL Jr. Patient-Centered Communication in Cancer Care: Promoting Healing and Reducing Suffering. Bethesda, MD: National Cancer Institute; 2007. http://appliedresearch.cancer.gov/areas/pcc/communication/pcc_monograph.pdf Accessed October 18, 2016.
За матеріалами Medscape Oncology © November 2016 WebMD, LLC