Ад'ювантна комбінована терапія покращує показники виживаності при раку підшлункової залози.
Результати III фази рандомізованого дослідження ESPAC-4

Результати третьої фази ESPAC-4 - багатоцентрового, міжнародного, відкритого рандомізованого, контрольованого дослідження порівняння ефективності комбінованої ад'ювантної хіміотерапії гемцитабін/капецитабін із монотерапією гемцитабіном у хворих з резецированою протокою підшлункової залози з приводу аденокарциноми показують статистично значуще поліпшення (2,5 місяця) показників виживання на користь комбінованого режиму. В ході щорічної наради ASCO 2016 (3-7 червня, Chicago США) ці результати були представлені д-ром Джоном Неоптолемосом у доповіді на сесії, присвяченій раковим захворюванням шлунково-кишкового тракту.

Гемцитабін є стандартом лікування при цій нозології. Раніше в дослідженні ESPAC-3 порівнювалася ефективність ад'ювантної хіміотерапії гемцитабіном з терапією 5-фторурацилом/похідними фолієвої кислоти (5-FU/FA) у пацієнтів з резецированим раком підшлункової залози. Використання режиму гемцитабіна виявило кращі показники виживаності з меншою токсичністю. Мета ESPAC-4 - визначити, чи поліпшить комбінована хіміотерапія гемцитабіном/капецитабіном показники виживаності в порівнянні з монотерапією гемцитабіном.

kalcia folinat  fluolouracyl

У дослідженні ESPAC-4 пацієнти з протоковою аденокарциномою підшлункової залози були рандомізовані протягом 12 тижнів після операції і розподілені в 2 групи: перша - отримувала шість циклів тільки гемцитабіну, друга - гемцитабін/капецитабін. Вони були віддиференційовані на підставі R0/R1 статусу первинної резекції краю. Критерії включення не передбачали ускладнення у вигляді асциту, печінкових або перитонеальних метастазів або будь-якого іншого поширення пухлинного процесу в черевній порожнині, наявність попередніх або супутніх діагнозів злоякісних новоутворень. Також критеріями включення були: функціональний статус захворювання відповідно до класифікації ВООЗ ≤ 2, середньоочікувана тривалість життя - більш 3-х місяців і підписана інформована згода пацієнта на участь у клінічному дослідженні.

Первинною кінцевою точкою були показники загальної виживаності. Вторинними кінцевими точками були токсичність, безрецидивна виживаність, 2- і 5-річна виживаність та якість життя пацієнтів.

У період з листопада 2008 року по вересень 2014 року 732 пацієнта були рандомізовані з 730 включеними до повного набору аналізу показників (366 - група гемцитабіна, 364 - група гемцитабін / капецитабін). Середній вік пацієнтів склав 65 років, 57% були чоловіки. Функціональний статус ВООЗ: 0 - у 42% пацієнтів, 1 - у 55% ​​і 2 - 3% відповідно. Післяопераційний середній показник маркера склав CA19-9 19 Кu/л. Середній показник максимального розміру пухлини - 30 мм. 60% пацієнтів увійшли до групи R1 резекцій, 80% були вузол-позитивними і 40% мали низькодиференційовані пухлини.

У грудні 2015 року Незалежний комітет приступив до повного аналізу. Перші дані були відкриті 2 березня 2016.

Показник медіани виживаності у пацієнтів, які отримували гемцитабін/капецитабін склав 28,0 місяців у порівнянні з 25,5 місяців для групи пацієнтів, які отримували монотерапію гемцитабіном. Стратифікований логранговий критерій небезпеки склав 0,82 [95% ДІ 0,68 - 0,98]; р = 0,032.

Vista Mediclub foto

В цілому 196 з 366 пацієнтів із групи гемцитабіна в рамках безпеки, встановленої протоколом дослідження, відзначили 481 побічний ефект (3/4 ступеня), в той час як 226 із 359 пацієнтів з групи гемцитабін/капецитабін повідомили про 608 (також 3/4 ступеня) побічних ефектів зі статистично недостовірною різницею. Серед усіх побічних ефектів діарея і долонно-підошовний синдром були частішими в групі комбінованої терапії.

Д-р Неоптолемос і співавтори прийшли до висновку, що середня тривалість життя у пацієнтів, які отримували комбінації препаратів була значно вищою, ніж в групі гемцитабіна (28 проти 25,5 місяців). Рівень 5- річної виживаності був вищим в групі з режимом комбінації, ніж в групі монотерапії гемцитабіном (28,8% проти 16,3%). Рівень 5-річної виживаності при комбінованій терапії (28,8%) був вищим за показник попередніх випробувань ESPAC в тому числі:

- група без хіміотерапії (8%),

- група, що отримувала хіміорадіотерапіі (10,8%),

- група FU / FA (15,9%).

Однак, показник токсичності в групі гемцитабін/капецитабін був також дещо вищий, але в цілому це були незначні за складністю ситуації (різниця в показниках серйозних побічних ефектів (SAE) склала 24% проти 26% в групі монотерапії в порівнянні з групою комбінованої терапії).

Д-р Неоптолемос і співавтори прийшов до висновку, що максимальна ефективність активних агентів в регіонах з високими показниками захворюваності на рак підшлункової залози може призвести до набагато більшої ефективності в якості ад'ювантної терапії. Всім пацієнтам з раком підшлункової залози має бути запропоновано взяти участь в рандомізованих дослідженнях з оцінки біомаркерів (hENT1 і т.д.). Ад'ювантна терапія за схемою гемцитабін / капецитабін є новим стандартом лікування резецированого раку підшлункової залози.

J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr LBA4006)

http://www.esmo.org/Oncology-News

 

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных