Відео-дайджест доповідей VII НПК із міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань» 
(проф. І.А. Крячок, проф. С.В. Клименко, Я.В. Кметюк, К.С. Філоненко)