В допомогу лікарю-онкологу: "Злоякісні пухлини у дітей. Рекомендації батькам". Рекомендацію розміщено в розділі для пацієнтів "Якщо Ви захворіли".

zloiakisna puchlynyПовний текст рекомендації тут