Думанський Ю.В., д.мед.н, проф., член-кореспондент НАМН України "Сучасні підходи до хірургічного лікування раку шлунка".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)