Безносенко А.П., канд.мед.наук, головний лікар Національного інституту раку "Національна асоціація онкологів України. Передумови створення та перспективи розвитку".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)