Галайчук І.Й., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського "Роль і місце хірургічних методів у лікуванні хворих на меланому шкіри".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)