Котуза А.С., д.мед.н., проф., зав. відділу науки Клін. лікарні "Феофанія": "Медико-організаційні підходи до управління якістю у онкологічному диспансері/центрі".

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)