Безносенко А.П., канд.мед.наук, головний лікар Національного інституту раку "Лапароскопія в лікуванні раку прямої кишки".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)