Смоланка І. І., д.мед.н., проф., завідувач науково-дослідним відділенням пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку "Сучасна тактика хірургічного лікування раку грудної залози".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)