Войтко О.В., заступник головного лікаря з питань експертизи якості медичної допомоги Київського міського клінічного онкологічного центру "Роль ПЕТ-КТ дослідження в уточненні тактики комбінованого та комплексного лікування злоякісної тімоми міжстіння"
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)