Свінціцький В.С., д.мед.н., проф., зав. науково-дослідним відділенням онкогінекології Національного інституту раку "Рак яєчника: циторедуктивна хірургія".

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)