Русин А.В., д.мед.н., проф., зав.кафедри онкології Ужгородського національного університету, головний лікар ЗОКОД "Розширення показань до органозберігаючих операцій на грудній залозі за рахунок застосування неоад'ювантної гормонотерапії".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)