Голуб Д.А., хірург-онколог, клініка "LISOD" "Лапароскопічні евісцерації малого тазу: неможливе можливо!".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)