Дєдков А.Г., д.мед.н., зав. науково-дослідним відділенням онкоортопедії Національного інституту раку "Особливості діагностики та лікування  первинних пухлин кістково-м’язової системи в сучасних умовах".
VIII International students' and young scientists' seminar dedicated to the World Cancer Day, Kyiv, 3-4 February 2017