Кіркілевський С.І., д.м.н., проф., завідувач науково-дослідним хірургічним відділом Національного інституту раку " 50-річний досвід лікування хворих на рак стравоходу".
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)