Висоцький А.Г., д.мед.н., професор кафедри хірургії Київського медичного університету "Органозберігаючі операції в торакальній хірургії".

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)