Іванкова О.М., співробітник науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку "Оценка эффективности неоадъювантной химиолучевой терапии у больных первично неоперабельным раком грудной железы".

VII Міжнародний медичний форум Інновації в медицині - здоров'я нації. VI Міжнародний медичний конгрес. Науково-практична конференція "Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин"