Верещако Р.І., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця "Реконструктивна трахеобронхіальна хірургія в онкології".

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології” (м. Яремче, 2-3.02.2017)