fot kolesnik dipl1Напередодні Дня науки відбулася урочиста подія, під час якої була вручена Державна премія України в галузі науки і техніки за 2016 провідним науковцям Національного інституту раку – директору д.мед.н. Олені Олександрівні Колеснік та завідувачу н/д лабораторії експериментальної онкології к.б.н. Наталі Миколаївні Храновській. Науковці Інституту були відзначені високою державною нагородою за цикл робіт «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИПУХЛИННОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ», що свідчить про їх великий внесок у вирішення фундаментальних та прикладних аспектів онкоімунології.
Цикл робіт є узагальненням результатів багаторічних фундаментальних наукових досліджень в області пошуку механізмів протипухлинного захисту організму та розробки на цій основі нових протипухлинних засобів з імунотропною дією, і є яскравим прикладом впровадження фундаментальних здобутків науковців у практичну сферу сучасної онкології.
Завдяки плідній співпраці висококваліфікованих фахівців у біології та медицині, об'єднаних спільною науковою ідеєю, у циклі робіт представлені вагомі результати по створенню ряду інноваційних протипухлинних вакцин, застосування яких дозволило суттєво підвищити ефективність лікування сотень онкологічних хворих, запобігти виникненню у них рецидивів і метастазів раку різного ґенезу. Розроблені авторами технології одержання протипухлинних вакцин з використанням антигенпрезентуючих дендритних клітин базуються на останніх досягненнях біотехнології та імунології, і є унікальними здобутками сучасної української онкологічної науки, вони захищені рядом патентів.
diplom novostiЦикл робіт охоплює більш ніж десятирічний період застосування розроблених аутологічних вакцин для лікування різних форм онкологічних захворювань. Безумовною перевагою розроблених авторами засобів є можливість їх застосування саме при онкологічних патологіях, які часто зустрічаються: рак легені, кишечника, шлунка, грудної залози, яєчника, нирки.
Це наукове дослідження і його практичне втілення є найкращим свідченням сучасних міжгалузевих рішень з використанням новітніх технологій для лікування населення. Представлені в циклі робіт розроблені інноваційні продукти, потребують всебічної підтримки держави, оскільки більш широке їх впровадження в практичну онкологію зумовить суттєвий соціально-економічний ефект завдяки впливу на показники смертності від злоякісних новоутворень.
Розроблені інноваційні продукти, що представлені в циклі робіт, потребують всебічної підтримки держави, оскільки більш широке їх впровадження в практичну онкологію зумовить суттєвий соціально-економічний ефект завдяки впливу на показники смертності від злоякісних новоутворень.
Щиро бажаємо лауреатам творчої наснаги, нових відкриттів та подальшого розвитку створеним науковим школам. Переконані, що і корифеї науки, і їх молоді талановиті послідовники й надалі докладатимуть зусиль для розвитку онкологічної науки та збагачуватимуть скарбницю вітчизняних і світових досягнень в онкології.

zah foto dipl