"Важливість організованого та самостійного безперервного навчання лікарів онкологічних спеціальностей для підтримання сучасного рівня професійності". Гордійчук П.І., д.мед.н., проф. кафедри онкології НМАПО ім. П.Л.Шупика

Матеріали НПК "70 років онкологічної служби м. Києва, історія досягнень та перспективи розвитку"