Роль селуметініба в комбінації з доцетакселом у другій лінії терапії хворих на метастатичний недрібноклітинний рак легень, що мають мутацію в гені KRAS

Комбінація інгібітора MEK селуметініба з доцетакселом у другій лінії терапії не сприяє збільшенню виживаності без прогресування (ВБП) хворих на недрібноклітинний рак легень (НДРЛ), що мають мутацію в структурі гена KRAS. Такі результати були отримані Janne і співавторами та опубліковані в журналі JAMA.

vista vstavki cancer gastric 3

У проведеному ними подвійному сліпому клінічному дослідженні 3 фази (SELECT-1) взяли участь 510 хворих місцево-поширеним або метастатичним НДРЛ, які раніше лікувалися з приводу даного захворювання. З жовтня 2013 по січень 2016 року всі учасники були поділені на 2 групи, одна з яких (n = 254) перебувала на терапії селуметінібом (75 мг × 2 р/д, перорально, постійно)та доцетакселом (75 мг/м2 в/в 1 день, кожен 21 день), а інша (n = 256) отримувала в такому ж режимі комбінацію плацебо з доцетакселом. Основним критерієм ефективності був показник ВБП.

Медіана віку хворих склала 62 роки, менше половини (41%) учасників були жіночої статі, переважна кількість (92%) пацієнтів зловживали палінням на момент проведення дослідження (22%) або до нього. Метастатична хвороба була у 95% хворих. Практично у всіх пацієнтів (94%) були виявлені мутації в кодонах 12 або 13 гена KRAS. Основним гістологічним варіантом пухлини була аденокарцинома (91% хворих).

На момент зрізу даних (червень 2016 р.) медіана ВБП склала 3,9 міс. в групі селуметініба і 2,8 міс. в групі плацебо (ВР = 0,93; p = 0,44). При проведенні аналізу, різниці в ВБП між порівнюваними групами виявлено не було. Медіана загальної виживаності склала 8,7 міс. і 7,9 міс. відповідно (ВР = 1,05; p = 0,64). Показник частоти об'єктивної відповіді був 20,1% і 13,7% відповідно (ВР = 1,61; p = 0,05). Медіана тривалості відповіді становила 2,9 міс. і 4,5 міс. відповідно.

Серед небажаних явищ в групі селуметініба найчастіше зустрічалися: діарея (61%), нудота (38%), шкірний висип (34%) і периферичні набряки (30%). Серед небажаних явищ в групі плацебо найчастіше зустрічалися: діарея (35%) і стомлюваність (31%). Небажані явища ≥3 ступеня були зареєстровані у 67% хворих в групі селуметініба і 45% пацієнтів в групі плацебо. Серед них найчастіше в групі селуметініба зустрічалися: астенія (9%), задишка (8%), діарея (7%) і нейтропенія (7%). Фебрильна нейтропенія була зареєстрована у 2% і 1% хворих відповідно.


За матеріалами ASCO. Травень 2017