"Что мы узнали о лечении рака в 2016 - 2017 году". Ковальов О.О., д.мед.н., професор, головний експерт МОЗ України зі спеціальності «Онкологія», завідувач кафедри онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

Матеріали VІІI Міжрегіональної НПК «Дніпровські читання»

«Сучасні тенденції в онкології: теорія та практика»