“Імунотерапія генералізованої меланоми шкіри”. Кукушкіна М.М., канд.мед.наук, провідний науковий співробітник  відділення пухлин шкіри та м'яких тканин НІР.

Матеріали VІІI Міжрегіональної НПК «Дніпровські читання»

«Сучасні тенденції в онкології: теорія та практика»