Сучасні діагностичні критерії нейроендокринних пухлин - спіральна комп’ютерна томографія. Лаврик Г.В., відділення променевої діагностики Національного інституту раку