Використання радіологічних та методик ядерної медицини в онкології: МРТ, планарна сцинтиграфія, ОФЕКТ та ПЕТ. Ашихмін А.В., канд.мед.наук, відділення променевої  діагностики Національного інституту раку