Можливості застосування двохетапної резекції печінки та ALPPS (INSITU-SРLIT) резекції печінки у пацієнтів з умовно-резектабельними МТС НЕП та КРР. Зубарєв М.Г., канд.мед.наук, відділення малоінвазивної хірургії Національного інституту раку