Клінічний випадок. Лукашенко А.В., завідувач відділенням малоінвазивної, ендоскопічної хірургії та інтервенційної радіології Національного інституту раку