ASL- и DSC-перфузія в онкорадіології на прикладі клінічних випадків. Константин Кенігсберг (м. Мінськ). Матеріали НПК з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології (до 90-річчя кафедри променевої діагностики ХМАПО)»