Протипухлинні антиметаболіти - пеметрексед. Ковальов О.О.,  д.мед.н, професор, зав. кафедри онкології ЗМАПО МОЗ України

Протипухлинні антиметаболіти та їх роль в терапії раку. Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня