Роль інвазивної і неінвазивної діагностики раку легенів у визначенні лікувальної тактики. Верещако Р.І.,  д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології НМУ ім. О.О.Богомольця

Протипухлинні антиметаболіти та їх роль в терапії раку. Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня