Пеметрексед відтепер доступний пацієнтам України

Фармацевтична компанія "ВІСТА" вивела на ринок перший генерик пеметрекседу в Україні ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА.

Даний хіміотерапевтичний лікарський засіб виробляється для Фармацевтичної компанії "ВІСТА" на майданчику в Іспанії відомим у всьому світі фармацевтичним заводом Synthon.

Перевага пеметрекседу обумовлена селективністю антиметаболічної дії на пухлинну клітину, якістю, що відповідає європейським та іншим світовим стандартам. Пеметрексед виробництва Synthon використовується в більшості країн Європейського Союзу, що дозволяє бути впевненим у клінічному результаті застосування препарату ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА в першій, підтримуючій і другій лініях терапії відповідно до європейських, американських і українських клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з недрібноклітинним раком легень і злоякісною мезотеліомою плеври.

Більш доступна ціна препарату ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА, в порівнянні з пропозиціями на ринку України до його появи, дозволить використовувати нові можливості в практиці лікаря - онколога для підвищення ефективності та безпеки хіміотерапії пацієнтів.

Інформацію про наявність препарату ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА в аптеках України можна отримати на сайтах довідкових служб аптек.

https://medbrowse.com.ua/pemetreksed-vista_7434396-cena/ukraina

Більш детальну інформацію про препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА, огляди досвіду застосування пеметрекседу та клінічні рекомендації провідних онкологічних асоціацій щодо його використання можна знайти на сайті VISTA-MEDICLUB: Інструкція Пеметрексед - Віста


Протипухлинні антиметаболіти - пеметрексед. Ковальов О.О.,  д.мед.н, професор, зав. кафедри онкології ЗМАПО МОЗ України


Можливості пеметрекседу в хіміотерапії недрібноклітинного раку легень. Дудніченко О.С., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології і дитячої онкології ХМАПО


Недрібноклітинний рак легенів: сучасні стандарти з акцентом на хіміотерапію аденокарциноми. Шпарик Я.В., канд.мед.наук, доцент кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, зав. відділенням хіміотерапії ЛДОРЛДЦ


ПЕМЕТРЕКСЕД: нові можливості для ефективної і більш безпечної терапії недрібноклітинного раку легень і злоякісної мезотеліоми плеври.

Карбоплатин и пеметрексед с или без пембролизумаба в терапии распространенного неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого: рандомизированная выборка пациентов 2 фазы открытого клинического исследования KEYNOTE-021.

Пеметрексед в качестве поддерживающей терапии у 164 пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) .

Пеметрексед при неплоскоклеточном немелкоклеточном раке легких. Анализ причины миллиардных продаж в мире.

Пеметрексед-цисплатин с одновременным торакальным облучением после индукции пеметрекседом с цисплатином у пациентов с неоперабельным местно-распространенным неплоскоклеточным НКРЛ: результаты в различных возрастных подгруппах.

FDA схвалило пембролізумаб в комбінації з пеметрекседом і карбоплатином в першій лінії терапії хворих на метастатичний неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легені.

Распространенный рак легких. Обзор событий Ежегодной Конференции ASСO-2017.

Ранний рак легкого. Обзор событий Ежегодной Конференции ASСO-2017.

Тактика принятия клинических решений в лечении, основанная на качестве жизни пациентов с прогрессирующим немелкоклеточным раком легкого.

Метастатический немелкоклеточный рак легкого: клинические практические рекомендации ESMO по диагностике, лечению и последующему наблюдению.

pemetrexed vista logo