Особливості променевої терапії раку молочної залози на лінійному прискорювачі, варіанти планування. Скляр Н.В., завідувач відділенням променевої терапії № 1 КЗ «КОД» ДОР.

Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня.