Пацієнти, які отримали більше десяти циклів терапії доцетакселом, мали більш високу середню ЗВ в порівнянні з пацієнтами, які отримали 8-10 циклів або менше.

 

 Оптимальна загальна кількість циклів доцетаксела у пацієнтів з раком простати, резистентним до метастатичної кастрації (мРПЗ-РК), ще не досліджена.Також не встановлена результативність впливу подальшої терапії після 6 циклів препаратом.

Метою дослідження Mainsail було дослідити, чи є кількість циклів доцетакселом, проведених пацієнтам з раком передміхурової залози, незалежним прогностичним фактором ЗВ в ретроспективному аналізі.

Дослідження Mainsail було міжнародним рандомізованим дослідженням 3і фази, в якому взяли участь 1059 пацієнтів з мРПЗ, що отримували доцетаксел, преднізон і леналідомід (ДПЛ) або доцетаксел, преднізон і плацебо (ДП).

Пацієнти-учасники дослідження проходили терапію до настання прогресування захворювання або появи неприйнятних побічних ефектів. Середня ЗВ виявилася нижчою в групі лікування ДПЛ в порівнянні з групою ДП. В результаті збільшення токсичного впливу при застосуванні комбінації ДПЛ для пацієнтів, які отримували ДПЛ, було проведено менше циклів лікування доцетакселом (медіана, 6) в порівнянні з 8 циклами в контрольній групі. Оскільки інтенсивність дози була рівною в обох групах лікування, досліджували, чи було число циклів доцетакселу, введеного пацієнтам, які отримували клінічну перевагу в рамках дослідження Mainsail, незалежним прогностичним фактором ЗВ.

Було проведено первинний однопараметричний і мультипараметричний аналізи в популяції «відповідно до призначеного лікуванням». Були також проведені додаткові аналізи чутливості, з яких були виключені пацієнти, які припинили лікування через прогресування захворювання, а також отримали 4 або менше циклів доцетакселу з інших причин, мінімізуючи вплив спотворюючих факторів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ПОКАЗНИКИ. Загальна кількість отриманих циклів лікування доцетакселом, як незалежний фактор ЗВ.
В цілому в дослідження Mainsail були включені всі 1 059 пацієнтів (середній вік [СВ] - 68,7 [7,89] року). Терапія з проходженням 8 або більше циклів доцетакселу була пов'язана з кращими показниками ЗВ (відношення ризиків [ВР] - 1,909; 95% ДІ, 1,660-2,194; P <0,001), незалежно від лікування леналідомідом (ВР - 1,060; 95% ДІ, 0,924 -1,215; P = 0,41).

Аналогічним чином, під час аналізу результатів лікування пацієнтів, які отримали більшу кількість циклів доцетакселу, виявлено, що вони показали кращу ЗВ; у пацієнтів, які отримали більше 10 циклів, середня ЗВ склала 33,0 місяців у порівнянні з 26,9 місяця у пацієнтів, які отримали від 8 до 10 циклів; і, нарешті, у пацієнтів, які отримали від 5 до 7 циклів, середня ЗВ склала 22,8 місяця (P <0,001).

ВИСНОВКИ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ
На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що продовження хіміотерапії доцетакселом сприяє кращій виживаності.

JAMA Oncology 26.08.2016

 

Заинтересовала статья?

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных