Профілактика злоякісних трофобластичних пухлин, ініційованих міхуровим заносом.
(Українське товариство гінекологічних онкологів, Національний інститут раку, Український центр з діагностики та лікування трофобластичних пухлин).
УКЛАДАЧІ:
д.мед.н., Цiп Наталiя Павлiвна
д.мед.н., проф. Воробйова Людмила lвaнівнa
Вiддiлення онкогiнекологiї Нацiонального iнституту раку, м.Київ

http://vista-mediclub.com/ua/for-speshialists-ua/information-resourses/metodicheskie-rekomendacii-i-standarty/onkoginekologija/1340-profilaktika