Сучасний стан захворюваності на рак грудної залози і смертності від нього серед жіночого населення України було проаналізовано науково-дослідним відділенням епідеміології раку з національним канцер реєстром Національного Інституту Раку з урахуванням тенденцій, що спостерігаються для даної нозологічної форми з 1986 року. Оцінка динаміки статистичних показників в розрізі окремих областей України надає особливої цінності матеріалам доповіді, що була представлена на конференції з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з раком грудної залози, завідувачем відділенням, к.мед.н, старшим науковим співробітником Національного Інституту Раку З.П. Федоренко. Матеріали доповіді дозволять онкологам і лікарям суміжних спеціальностей України більш глибоко розуміти розбіжності в захворюваності і смертності жінок, хворих на рак грудної залози, в залежності від особливостей регіонів України, оцінити рівень загрози подальшої несприятливої динаміки для раку грудної залози у жінок в нашій країні.

Vista-Mediclub виражає щиру вдячність автору доповіді Вірі Павлівні Федоренко за можливість лікарям України ознайомитись з матеріалами її презентації на сторінках онкологічного сайту-клубу.

(ознайомитись з матеріалами доповіді «РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ: статистичний аналіз захворюваності і смертності жіночого населення України за даними Національного Канцер Реєстру» можна в розділі «Статті з онкології» сайту-клубу Vista-Mediclub).