filonenko

Катерина Філоненко
лікар відділення онкогематології, Національний інститут раку (НІР)

3-4 листопада у Києві відбулася VII науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань». Цього року учасниками конференції стали близько 180 чоловік з усіх регіонів України. Представлено 16 доповідей, у тому числі 6 від провідних експертів в області діагностики та лікування лімфом з 5 країн Європи. Проведено 2 сателітні симпозіуми, 9 презентацій клінічних випадків, засідання Асоціації онкогематологів України, Асоціації допомоги інвалідам та пацієнтам з ХЛПЗ.conf
conference hematolohai 10Виступ проф. Крячок І.А., завідуючої н/д відділенням хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування НІР, був присвячений сучасній терапії хронічної лімфоцитарної лейкемії (ХЛЛ). Були розглянуті основні стратегії лікування пацієнтів з ХЛЛ різного віку та соматичного стану. Зазначено, що перед проведенням терапії рекомендується провести оцінку несприятливих прогностичних факторів (Всебічний прогностичний індекс для первинних хворих з ХЛЛ), соматичного стану пацієнта (за шкалою CIRS) та генетичних факторів (del17p, del11 та інші). Терапію слід розпочинати лише за наявності симптомів захворювання. Стандартною схемою лікування у пацієнтів молодого віку та збереженим соматичним станом є курс хіміотерапії R-FC. У пацієнтів похилого віку та/або пацієнтів з вираженою супутньою патологією – терапією вибору є курси хіміотерапії (ХТ) на основі бендамустину (BR), R-хлорамбуцил та нових класів препаратів (анти-CD20 антитіла, інгібітори тирозин-кіназ). Окрему увагу було приділено пацієнтам з групи високого ризику (наявність del17p), яким необхідне призначення терапії з ібрутинібом, обінутузумабом, високими дозами метилпреднізолону, алемтузумабом. 
klimencoПроф. Клименко С.В., головний позаштатний спеціаліст з гематології МОЗ України, присвятив свою доповідь питанням лікування ускладнень ХЛЛ, тактиці ведення хворих з фебрильною нейтропенією, інфекційними ускладненнями, гіпогамаглобулінемією, нудотою та блювотою, синдромом лізису пухлини, лейкоцитозом, аутоімунною цитопенією, вторинними пухлинами. 
Під час сателітного симпозіуму компанії Астеллас продемонстровано можливості застосування препарату бендамустин у пацієнтів з різними типами лімфом. 
У доповіді А. Галламіні (Франція), професора Онкологічного центру в Ніці, були висвітлені можливості застосування ПЕТ/КТ на різних етапах лікування лімфоми Ходжкіна (ЛХ). Він наголосив, що лише фокальне ураження кісткового мозку на ПЕТ може бути розцінене як специфічне ураження. З урахуванням отриманих даних виникає необхідність у використанні нових систем оцінки результатів ПЕТ, наприклад, метаболічний об’єм пухлини (MTV). Застосування ПЕТ/КТ наприкінці терапії пацієнтів з лімфомою Ходжкіна для планування променевої терапії (ПТ) дозволяє суттєво знизити кількість хворих, яким необхідне проведення ПТ. В лікуванні фолікулярної лімфоми (ФЛ) застосування ПЕТ/КТ дозволяє виключити підтримуючу терапію у частини пацієнтів. 
Свою доповідь Я.В. Кметюк присвятив практичним питанням проведення ПЕТ/КТ в Україні, наголосивши на основних показаннях до проведення ПЕТ, помилках при направленні пацієнтів і відповів на численні запитання аудиторії.
Проф. В.І. Медведь, керівник відділення внутрішньої патології вагітних ІПАГ, представив дані щодо частоти виявлення лімфом під час вагітності та впливу вагітності на перебіг даного захворювання. Доповідач наголосив, що вагітність, пологи та грудне вигодовування не мають негативного впливу на перебіг лімфоми. 
К.С. Філоненко, лікар відділення онкогематології НІР, представила можливості хіміотерапії у вагітних жінок з лімфомами та поділилась власним досвідом лікування таких пацієнток у Інституті раку.

Доповідь проф. Ф. Каваллі, медичного директору Інтитуту онкології Південної Швейцарії, була присвячена лікуванню індолентних лімфом. Він підкреслив, що безсимптомні пацієнти з ФЛ можуть не отримувати терапію тривалий час. Такий підхід не впливатиме на виживаність пацієнтів. Ефективність курсів ХТ на основі бендамустину (BR) є співставною з результатами лікування за схемою R-CHOP. Ці курси ХТ поступово стають новим стандартом терапії хворих на ФЛ. Проведення режимів терапії на основі антрациклінів (R-CHOP) залишається опцією вибору у пацієнтів з ФЛ 3в рівня злоякісності. Підтримуюча терапія з ритуксимабом не впливає на показник загальної виживаності хворих з ФЛ.

conference hematolohai 9 conference hematolohai 4 conference hematolohai 2

Проф. М. Гельміні, директор Інституту онкології Південної Швейцарії, присвятив свою доповідь стандартам терапії лімфоми з клітин мантійної зони. Він підкреслив важливість оцінки прогнозу захворювання за шкалою МІРІ. Стандартом терапії пацієнтів молодого віку вважаються альтернуючі курси R-CHOP/R-DHAP з подальшою ВДХТ+АТГСК. У пацієнтів похилого віку і/або з вираженою супутньою патологією стандартом терапії є проведення курсів R-CHOP з подальшою підтримуючою терапією ритуксимабом. У пацієнтів з індолентним перебігом оптимальною терапією можуть бути курси ХТ за схемою BR.

На сателітному симпозіумі компанії РОШ Україна було представлено підшкірну форму ритуксимабу. 
Під час засідання ВГО «Асоціація онкогематологів України» було представлено інформацію щодо активності асоціації у попередньому році та анонсовано плани на наступний. В тому числі представлено сайт Асоціації. Також представлено прoект «Vista Mediclub» - соціально-медичний проект сприяння розвитку онкологічної допомоги в Україні, який надає виключні можливості для професійного вдосконалення лікарів з онкології та інформаційну підтримку їх пацієнтам для кращого їх розуміння особливостей захворювання та дотримання рекомендацій лікаря. На сайті можна знайти клінічні керівництва, огляди публікацій провідних фахових іноземних видань, новини та анонси ключових медичних подій в Україні та світі. 
Другий день конференції розпочався з історичного обрису проф. Є. Лістера, декана Університетського госпіталю Св. Бартоломея (Великобританія). У презентації були представлені видатні моменти в історії лікування лімфоми Ходжкіна (ЛХ). Дану тему продовжив професор Університетської клініки Кельну Ф. Діль (Німеччина), який присвятив свою доповідь сучасним підходам до лікування ЛХ. Він підкреслив виключну важливість ПЕТ/КТ у плануванні терапії пацієнтів з даним захворюванням (PET-guided strategy). Більшість досліджень у сфері лікування ЛХ спрямовані на ескалацію або деескалацію терапії на основі результатів проміжного ПЕТ. Також багато досліджень присвячені вивченню ефективності брентуксимабу у першій або більш пізніх лініях терапії ЛХ.

Проф. М. Федеріко, Університет Модени (Італія), розповів про сучасні підходи до терапії Т-клітинних лімфом та результати проекту «Т-клітинні лімфоми». Він підкреслив, що Т-клітинні лімфоми (ТКЛ) – це дуже різнорідна група захворювань. Стандарти лікування цих лімфом у більшості випадків відсутні. Виключну роль у терапії багатьох з них відіграє ВДХТ+АТГСК. 
У доповіді д.м.н. Т.А. Єгорової, головного позаштатного інфекціоніста департаменту охорони здоров’я м. Києва, було висвітлено питання діагностики та необхідності лікування різних типів вірусних гепатитів у хворих на лімфоми. 

conference hematolohai 13 conference hematolohai 19 conference hematolohai 22

К.м.н., Титоренко І.Б., ст.н.с. відідлення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування НІР, також присвятила свою доповідь проведенню терапії у пацієнтів з вірусними гепатитами та лімфомами. Вона детально зупинилася на можливостях ХТ у таких хворих.
Л.І. Гетьман, лікар відділення ВІЛ/СНІД клініки ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» розповіла про лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів з лімфомами з точки зору інфекціоніста. Дану тему продовжив лікар відділення онкогематології НІР Кущевий Є.В. Він описав можливості ХТ лікування у пацієнтів з лімфомами.
Проф. І.А. Крячок, завідуюча н/д відділенням хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування НІР, у черговій своїй доповіді розповіла про стандарти терапії пацієнтів з інвазивними мікозами в гематології. Препаратами вибору у лікуванні інвазивного кандидозу є усі препарати з групи ехінокандинів, а інвазивного аспергільозу – вориконазол.
Під час закриття конференції пролунало багато теплих відгуків про дружню атмосферу та високу інформативну насиченість програми. Наступна конференція за традицією відбудеться восени 2017 року. Чекаємо на нові плідні зустрічі!

conference hematolohai 5 conference hematolohai 16 conference hematolohai 28 conference hematolohai 18  
conference hematolohai 25   conference hematolohai 3
conference hematolohai 15