Науково-практична конференція
з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології»
(27 квітня, 2017 р., Харків)

Шановні колеги!
Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології», яка відбудеться 27 квітня 2016 року ДУ «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва НАМН України» у Харкові. Співорганізатором конференції є НАМН України, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківській національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський Національний медичний університет.
У заході братимуть участь провідні науковці та фахівці з України, Білорусі, Німеччини, Казахстану, Ізраїлю.
Установа-організатор проведення заходу: «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва НАМН України».
Місце проведення: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82, конференц-зал ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».
Реєстрація учасників конференції: 27 квітня, 900–1000, у приміщенні Інституту.
Початок роботи заходу: 27 квітня, 10:00.
Мета конференції: висвітлення та узагальнення накопиченого досвіду і досягнень в галузі інтенсивної терапії та анестезіології в онкорадіології. Використання набутого досвіду для впровадження у практичну охорону здоров’я нових способів та методів інтенсивної терапії хірургічних утручань, радіо- та хіміотерапії.
До участі запрошуються лікарі за фахом анестезіологія, онкологія, онкохірургія, дитяча онкологія, ендоскопія, променева діагностика променева терапія, радіологія, загальна практика-сімейна медицина, отоларингологія, хіміотерапевтів.
Програмні питання конференції:
1. Особливості інтенсивної терапії при мультиорганних утручаннях.
2. Інтенсивна терапія при ускладненнях оперативних утручань в торакальній онкології та онкології травного тракту
3. Особливості операційного та післяопераційного періоду у хворих з операціями на трахеї.
4. Анестезіологічна тактика в онкомамології.
5. Можливості використання еферентних методів інтенсивної терапії в онкології.
6. Інтенсивна терапія при ускладненнях хемотерапії.
7. Особливості знеболення та паліативної терапії у онкологічних хворих.
Робочі мови заходу: українська, англійська, російська.
Технічні засоби: мультимедійний проектор.
Форми участі у заході:
• виступ із доповіддю;
• стендова доповідь;
• виступ із доповіддю та публікація;
• участь у засіданнях без доповіді.
Під час проведення заходу відбудуться:
• підсумок наукових робіт молодих вчених з проблем інтенсивної терапії та анестезіології в онкорадіології;
• виставки, презентації.
Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні матеріали конференції.
Матеріали заходу будуть опубліковані у додатку до «Українського радіологічного журналу».

Адреса оргкомітету конференції:
Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024., тел.: (057) 725-50-74, e.mail imr_omo@mail.ru, imr_omo@ukr.net.
Відповідальна особа – завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії— д-р.мед.наук, лікар вишої категорії Крутько Євгеній Миколайович, м.т. (067) 93-14-314, e.mail e.krutko@mail.ru

До 24 березня 2017 р. приймаються матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт — Times New Roman, розмір — 14), для публікацій у додатку до «Українського радіологічного журналу». До статті слід додати супровідний лист, анотацію українською і російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень). Англійською мовою додати: назву, заклад, повне ПІБ, анотацію та ключові слова. Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу. Видавничі витрати становлять 200 грн. 

Статті за тематикою конференції, приймаються до друку в «Українському радіологічному журналі», занесеному до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. Вимоги до оформлення статей викладені на сайтах Інституту та «Українського радіологічного журналу» — http://medradiologia.kharkov.ua; http://urg.kharkov.ua. Статті будуть надруковані у 1-му чи 2-му випусках УРЖ.

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті не повертаються.
Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна, редакція «Українському радіологічному журналі», e.mail imr_omo@ukr.net; imr_omo@mail.ru.
Гроші за публікацію просимо надсилати на р/р 2600201681207, Укрексімбанк, Харків, МФО 351618, ОКПО 22684252 для Харківського регіонального благодійного протиракового фонду (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024). У квитанції необхідно вказати мету платежу: на розвиток «Українського радіологічного журналу».

anketauchasn

Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 1 квітня 2017 року.