Vista-Mediclub пропонує увазі лікарів-онкологів і міждисциплінарних спеціалістів збірник 40-ка науково-практичних презентацій з актуальних питань прикладної онкології відомого  лікаря-онколога України Ярослава Шпарика.
shparykphotoЯрослав Васильович Шпарик - завідувач відділу хіміотерапії Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, доцент Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, керівник і провідний спеціаліст Науково-дослідного центру нових методів медикаментозного лікування
раку.
Доцент Ярослав Шпарик – один із найбільш ерудованих онкологів України. Він дійсний член Американського товариства клінічної онкології (ASCO) та Європейського товариства медикаментозної онкології (ESMO). Чудовий лектор, виступи якого відомі як в Україні, так і за її межами – завдяки не тільки чіткому науковому змісту, а й блискучій манері викладу.
Шпарик Я.В. – автор понад 380 наукових праць, що охоплюють усі розділи онкології. Перші статті він опублікував ще студентом, до того ж у таких авторитетних журналах, як «Вопросы онкологии» і «Експериментальна онкологія». Онкологам України добре відомі понад 20 його посібників з лікування майже усіх типів пухлин. 
Окрім цього, Ярослав Васильович має дуже широке коло зацікавлень і ґрунтовні знанні з літератури, мистецтва й історії. Предметом особливого зацікавлення автора є історія науки та медицини, зокрема життя і діяльність лауреатів Нобелівської премії. Ще працюючи лікарем у невеличкому селищі на Волині упродовж п’яти років після закінчення медичного інституту, він написав кілька статей на цю тему до таких науково-популярних журналів, як «Химия и жизнь» та «Наука і суспільство». Згодом були публікації, присвячені онкологічним акцентам у відзнаках Нобелівського комітету, а також відображенню онкологічної тематики в культурі (літературі, образотворчому мистецтві).
Ярослав Шпарик разом із друзями бере активну участь у міжнародному Ротарі, що є одним з їхніх соціальних зацікавлень. Врешті, саме допомога та розуміння друзів сприяли виходу відомої книги талановитого лікаря і вченого Ярослава Шпарика «РАК: переможці і жертви» (Львів, «Афіша», 2008 р).
Право розмістити цю унікальну книгу разом із збірником з 40 презентацій на сторінках науково-медичної бібліотеки Vista-Mediclub люб’язно надано Ярославом Васильовичем особисто.
Vista-Mediclub щиро дякує п. Ярославу Шпарику за творчу співпрацю і бажає подальших видатних професійних і творчих досягнень.
(за матеріалами вступної статті проф. Бориса Білинського до книги: Я.В. Шпарик РАК: переможці і жертви. — Л.: ТзОВ “ВФ «Афіша»”, 2008)

1. «Малі» інгібітори тирозинкінази: Місце в сучасній терапії метастатичного колоректального раку (мКРР)
2. Складнощі і контроверсії у щоденній практиці лікування раку грудної залози
3. Альтернативне (нетрадиційне) лікування раку
4. «Тричі негативний» рак грудної залози 
5. Таргетна терапія раку щитовидної залози
6. Тромбози і емболії в онкології 
7. Персоналізована медицина і таргетна терапія раку легені. Важливість діагностики мутацій
8. Соціально-економічні аспекти медикаментозної терапії хворих на рак грудної залози після операції
9. Деякі аспекти поліпшення системи допомоги онкологічним хворим в Україні
10. Огляд останніх міжнародних публікацій по раку нирки та рекомендацій ESMO та EAU
11. Проблеми плацебо в онкології: недооцінені і перебільшені
12. Рак грудної залози як хронічне захворювання 
13. Персоніфікована медицина на прикладі недрібноклітинного раку легені
14. Таргетна терапія раку яєчників
15. Сучасні проблеми медикаментозної терапії раку яєчників: 2015 рік
16. Олапаріб – огляд клінічних досліджень
17. Нове розуміння хвороби відкриває нові методи лікування або Підсумки і проблеми (з ухилом на практичні аспекти)
18. Нове розуміння хвороби відкриває нові методи лікування або Підсумки і проблеми (з ухилом на практичні аспекти)
19. Меланома вчора, сьогодні, завтра... 
20. Молекулярні маркери в терапії раку: Наш досвід у міжнародному дзеркалі 
21. Алгоритми лікування гормоночутливих пухлин
22. Медикаментозна терапія гепатоцелюлярного раку 
23. Етичні аспекти проведення онкологічних досліджень в Україні
24. Деякі аспекти деонтології в сучасних умовах
25. Нові підходи до ведення пацієнтів з метастазами в кістки при поширеному раку грудної залози
26. Кризотиніб: огляд клінічних досліджень, місце в міжнародних рекомендаціях. Оптимізація лікування. Клінічні випадки
27. ECCO/ESMO 2015
28. Досвід лікування метастатичного колоректального раку в госпіталі Поля Бруссе (Париж)
29. Метастатичний колоректальний рак (КРР): проблеми, досягнення і практичні наслідки
30. Тарґетна терапія колоректального раку: проблеми, розв’язки, перспективи
31. Що нині в центрі уваги клінічних випробувань в онкології
32. BRCA-залежний РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
33. BRCA-залежний РАК ЯЄЧНИКІВ
34. Неоад’ювантна терапія раку грудної залози: contra (так, але…) 
35. ASCO 2015 
36. Анемія в хіміотерапії солідних пухлин: міфи та реалії
37. Досягнення медикаментозної терапії метастатичного раку шлунка на початок 2013 року 
38. Гепатотоксичність хіміотерапії: профілактика і лікування
39. Можливості таргетної терапії при лікуванні раку голови/шиї
40. Роль моніторів у клінічному дослідженні (з точки зору дослідника)