Матеріали VІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань», м.Київ 03.11.2016
Клименко С.В., д.м.н., проф., головний позаштатний спеціаліст з гематології МОЗ України, завідувач відділу медичної генетики ДУ НЦРМ НАМН України "Терапія ускладнень ХЛЛ"